husk-cbc
unsaved:///newpage1.htm

Partnerek

 

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA


Az AGRYA, a magyar fiatal gazdák egyetlen, önálló generációs szervezete. Politikamentes tevékenységének célja a fiatal gazdák érdekeinek képviselete, szakmai képzése, tájékoztatása a nemzeti és az európai agrárpolitika aktuális intézkedéseivel kapcsolatban.

Az AGRYA másik kiemelkedő célja, hogy segítséget nyújtson abban, hogy a falusi, de nem mezőgazdasági termelést folyatató fiatalok ne hagyják el a falujukat, a helyben maradó fiatalok erősítsék a helyi közösséget, vállaljanak részt és felelősséget a település életében.

E cél megvalósítása érdekében a Szövetség képzéseket, konferenciákat, egyéb rendezvényeket szervez itthon és külföldön, kiadványokat készít, kutatásokat végez és támogat, megteremti és ápolja a nemzetközi kapcsolatokat, elősegíti az EU integrációt a hazai és a regionális agrár szektoron belül, valamint tapasztalatainak átadásával segítséget nyújt a közép-európai országok meglévő, illetve formálódó agrár szakmai szervezeteinek.

Tevékenységét segíti a Rural Youth Europe nemzetközi ifjúsági szervezet, valamint a European Council of Young Farmers-CEJA, melynek az AGRYA 2004. óta teljes jogú tagja, továbbá az AGRYA és a CEJA közös projektjeként elindított Central European Rural Youth Centre-CERYC.


Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF


Az Egyesületnek több mint 60 aktív tagja van a 18 és 40 év közötti korcsoportból. Szlovákiai fiatal gazdák, akik elsődleges tevékenysége a mezőgazdasági termelés, állattartás az élelmiszergyártás és feldolgozás. A Szövetség vezetősége rendelkezik tapasztalattal továbbképzések szervezése, tanácsadás, EU-s projektszervezés és különböző rendezvények szervezése terén. A szervezet szakértelemmel viszonyul a környezetvédelem, a BIO termelés és az ökogazdaság kérdésköréhez. Tagjai jártasságot szereztek továbbá a vidéki gazdálkodás fejlesztésének témakörében is. A Szövetség tagja a European Council of Young Farmers-CEJA-nak, valamint kapcsolatot tart a szomszédos országok agrárszövetségeivel. Célkitűzései közé tartozik az egyre öregedő agrártársadalom fiatalítása, hozzáértő fiatal generáció nevelése, szervezése, valamit a pályakezdő, fiatal mezőgazdászok segítése.


„Pannon Vidék” Fiatal Gazda Szövetség


A „Pannon Vidék” Fiatal Gazda Szövetség célja, hogy összefogja, koordinálja azoknak a fiatal gazdáknak a tevékenységét, akik a nyugat-magyarországi régióban, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye területén agrár és vidékfejlesztési szakmai tevékenységgel foglalkoznak.

A szervezet fő célja a szakmai információk átadása a fiatal gazdák számára, amelyek segítik mindennapi munkájukat. Az olyan szakmai rendezvények, mint a konferenciák, szakmai képzések, valamint a Fiatal Gazda Klubok biztosítják a gazdák számára a személyes tapasztalatcserét és az információ-szerzést. A Szövetség nemcsak a hazai, hanem a külföldi tapasztalatok, gyakorlatok átadására is kiemelt hangsúlyt fektet, ezért határon túli szakmai utakat is szervez a régió fiatal gazdái számára.

A Szövetség továbbá jó kapcsolatot ápol hazai ágazati szakmai szervezetekkel is, melyek közül ki kell emelni a folyamatos együttműködést az AGRYA-val. A Szövetség segítette regionális szinten az országos szervezet Vidék Kaland Programjának és Vesd Bele Magad! Programjának megvalósítását is.


Fiatal Gazdák Közép-dunántúli Szövetsége


A Fiatal Gazdák Közép-dunántúli Szövetsége egy generációs alapon szerveződő szakmai szervezet, melynek megalakulása óta egyik legfontosabb célja a 40 év alatti fiatal gazdák érdekképviselete, valamint az, hogy őket szakmailag támogassa. Éppen ezért olyan szakmai programokat biztosít számura, melyek ismereteik bővítésén túl szakmai és közösségi kapcsolatokhoz is hozzásegítik őket.

Célja, hogy összefogja, koordinálja azoknak a fiatal gazdáknak a tevékenységét, akik Komárom-Esztergom-, Veszprém- és Fejér megye területén agrár és vidékfejlesztési szakmai tevékenységgel foglalkoznak. Fiatal Gazda Klubok, szakmai tanulmányutak segítségével folyamatosan tájékoztatja a régióban élő fiatal gazdákat az őket érintő hazai és európai agrár intézkedésekről.

Emellett a Szövetség különböző programokkal, ifjúsági kezdeményezésekkel igyekszik nyitni a vidéki fiatalok felé is, akik sok esetben elmaradott régiók, hátrányos helyzetű kistelepülésein élnek.

"Jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját."

husk-cbc