husk-cbc
unsaved:///newpage1.htm

 

Potraviny a Tradície – Mladý farmári v globalizovanom svete

Cieľom projektu je vytvoriť účinnú, dlhodobú poľnohospodársko-odbornú spoluprácu na oboch stranách hraníc, ktorého výsledkom bude okrem hospodárskej integrácie aj spoločenská integrácia.

Toto najúčinnejšie vieme dosiahnuť so vzájomnou zoznámením názorov a kultúry slovenského a maďarského obyvateľstva žijúceho v prihraničných regiónoch, s tvorbou prostriedkov k základom odbornej a organizačnej spolupráci na základe sobných aj hospodárskych kontaktov. Z tohto dôvodu partnerstvo organizuje 3-3 spoločné Kluby Mladých farmárov, 1-1 podujatie na ochranu kultúrnych a poľnohospodárskych tradícií a jednu odbornú konferenciu na záver projektu. Inovácia podujatí je v tom, že poskytujú možnosť na získanie teoretických aj praktických vedomostí, na vzájomnú výmenu skúseností, k poznaniu najlepších skúseností a k tvorbe osobných a hospodárskych kontaktov. Toto všetko tak, že nielen odborná cieľová skupina – čiže mladý farmári sa môžu navzájom spoznať sa, ale aj obyvatelia oboch štátov ako konzumenti poľnohospodárskych produktov sa môžu zoznámiť z blízka nielen zo svojou kultúrou a s vlastnými výrobkami, ale aj s pôvodom zo susednej krajiny vďaka festivalom uskutočňujúce sa na oboch stranách hraníc. Takto festivaly zabezpečujú tie osobné a kultúrne zážitky a skúsenosti, ktoré účastníci môžu „odviesť domov” a s radosťou môžu sa vrátiť – podľa našich plánov – na každoročne sa zopakujúce tieto festivaly. Ďalej projekt chce podporiť aj dlhodobú, z dôvodu účinného zastúpenia záujmov silnú slovensko-maďarskú spoluprácu organizácií mladých farmárov, ktorú chce podporiť aj s organizovaním školenia s témou na komunikácie – rozvoj organizácie pre vedúcich predstaviteľov organizácií. Táto silná spolupráca by mohla posilniť ďalšie pozície Slovenska a Maďarska pri zastupovaní našich záujmov v rámci Európskej organizácii mladých farmárov v CEJA.

Dátum začiatku projektu: 1. novembra 2012

Dátum ukončenia projektu: 30. septembra 2013

Výška pomoci: 98 073,65 EUR

 

"Obsah tejto webovej stránky neprezentuje oficiálne stanovisko Europskej únie."

husk-cbc